Exploitatiekosten kunnen weer uit de MI-vergoeding worden betaald

Stichting Gearhing is begonnen om een deugdelijk plan te maken voor It Iepen Stee. Het gebouw is 60 jaar oud, verbruikte enorm veel energie en er was overcapaciteit door leerlingkrimp. "Veertig jaar geleden zijn er 4 lokalen bijgebouwd, maar verder is er in al die jaren nooit iets gedaan aan upgrading van het gebouw", vertelt Rein Brandsma, senior beleidsmedewerker financiën, huisvesting en facilitaire zaken.

Het plan om de school te renoveren had drie speerpunten. Het gebouw moest modern onderwijs beter faciliteren, de ruimtebehoefte werd afgestemd op het aantal leerlingen en het energieverbruik moest drastisch omlaag. Met een investering van ruim € 252.000 door Gearhing en een ongebruikt budget van € 193.000  van de gemeente Sûdwest Frieslân was er in totaal € 445.000 beschikbaar voor het project. "Dat de gemeente dat budget voor onderwijsvernieuwing niet terug heeft gestort in de algemene reserve, maar akkoord ging dat we het gebruikten om het gebouw weer bij de tijd te krijgen vinden wij heel bijzonder."

Samen met de architect is de verbouwing voorbereid. Vervolgens is het project op een bijzondere manier aanbesteed. "Wij hebben de aannemers verteld dat we € 445.000 te besteden hadden en welke maatregelen we daar minimaal voor wilden laten uitvoeren.  Voor alles wat zij meer konden bieden scoorden ze bonuspunten. Zo zijn we uitgekomen bij het consortium dat het project heeft uitgevoerd."

Om de nieuwe start te markeren heeft de school een andere naam gekregen: De Populier. Het gebouw is wat kleiner geworden, maar de sfeer is eigentijds. De school past qua grootte uitstekend bij het leerlingenaantal. Door de energiebesparende maatregelen verwacht Brandsma dat de exploitatie volledig vanuit de MI-vergoeding kan worden betaald. "De school en de bekostiging zijn afgestemd op het aantal leerlingen. Daar ging het uiteindelijk om."

 

 

Body Tabs
Type gebouw

Primair onderwijs

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

60

Actief betrokken

Schoolbestuur
Facilitair medewerker
Locatiedirecteur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1961

Jaar van de verduurzaming

2016

Aantal m2 BVO

795 (oud)
495 (nieuw)

Gebruikte hulpmiddelen

PVE Frisse Scholen
Energielabel

Type maatregelen

Verlichten
Ventileren
Slim aanbesteden
Energie beheren
Gebouw aanpassen
Isoleren

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen