Scholen blij met energiecoaches Overijssel

De provincie Overijssel zet sinds 2017 energiecoaches in om scholen te stimuleren zuinig te zijn met energie. Ruim 50 scholen hebben in het eerste jaar een energiescan laten doen. Van bijna 200 scholen is bekend hoeveel energie ze gebruiken. Vanwege dat succes is het aantal energiecoaches verdubbeld, want in 2018 moeten er nog wel wat stappen worden gezet. Projectleider Judith Siebring: “De ervaringen uit 2017 zijn goed, maar het is pas een succes als scholen daadwerkelijk maatregelen nemen. En ik hoop vooral dat de scholen daarna integrale plannen gaan maken met grotere maatregelen.”

De energiecoaches bezoeken gemeenten, schoolbesturen en individuele scholen om te praten over duurzaamheid en energiegebruik. Als de schooldirecteuren daar enthousiast over zijn kunnen ze een gratis energiescan van hun gebouw krijgen, op voorwaarde dat een deel van de aanbevolen energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Die laatste stap is vooral organisatorisch heel ingewikkeld. "Vaak wordt gedacht ‘dat doen gemeenten en schoolbesturen wel even’, maar wij weten dat het echt veel tijd kost om energiebesparende maatregelen te implementeren.”

Schoolbestuur Marcant-BSV zit midden in zo'n traject. Het bestuur heeft op vier scholen een energiescan laten uitvoeren, waarbij duidelijk in kaart is gebracht hoe de energiehuishouding in elkaar zit. Ook is aangegeven waar ruimte is voor potentiële besparingen en waar een verduurzamingsslag kan worden gemaakt. De scan heeft dus inzicht verschaft. Nu is Marcant-BSV  aan het uitzoeken hoe de maatregelen betaald kunnen worden en hoe snel ze zich terugverdienen. Verantwoordelijk bestuurder Ralf Dwars vindt dat ook hier een rol is weggelegd voor de provincie, zowel in financiële als faciliterende zin. Want de provincie als neutrale partij geeft onafhankelijke adviezen en kan lokale en regionale samenwerking bevorderen.

Ook de schooldirecteuren ervaren het contact met de energiecoaches positief. Voor directeur Willem van Till van basisschool De Bron in Hengelo was het gesprek zelfs echt een eyeopener. In de school wordt weinig bewust omgegaan met energie. Soms worden de ramen in sommige ruimtes geopend omdat de kachel te hard brandt. Nu Van Till zich dat realiseert heeft hij het onderwerp energiebesparing op de agenda gezet. Maar daar zou hij best wat meer begeleiding bij willen hebben. “Het helpt als er iemand meeloopt om zo’n proces te initiëren en te zorgen dat het op de agenda staat. Dan voorkom je dat het strandt bij goede bedoelingen.”

Zie voor meer informatie www.overijssel.nl/duurzamescholen

Body Tabs
Type gebouw

PO

Actief betrokken

Gemeenten
Schoolbesturen
Locatiedirecteuren

Jaar van de verduurzaming

2017 ...

Gebruikte hulpmiddelen

Green Deal Scholen

Type maatregelen

Informeren
Monitoren
Quick Wins

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen