Slechte ventilatie IKC De Regenboog verbeterd door SUVIS

Mede dankzij een SUVIS-bijdrage is bij IKC De Regenboog in Bemmel in de zomer van 2021 het ventilatiesysteem vernieuwd. Het slechte binnenklimaat in deze school zorgde al meer dan 20 jaar voor discussie tussen de gemeente Lingewaard en schoolbestuur stichting ATOS. Met ondersteuning van Kenniscentrum Ruimte-OK is een oplossing op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid gevonden. Hilde Toenders, voorzitter van het College van Bestuur van ATOS: “Dat we de SUVIS regeling konden gebruiken bij het beëindigen van deze slepende kwestie was een meevaller.”

Verschil van inzicht tussen schoolbestuur en gemeente

Het gebouw van IKC De Regenboog stamt uit 2002. Het opvallende gebouw heeft de fraaie vorm van een oude schuur met een puntdak. Vrij snel na de oplevering bleek dat het binnenklimaat niet in orde was. In de school was het vaak benauwd, soms te warm en soms te koud. Daarnaast veroorzaakte de installatie hinderlijke trillingen en maakte het lawaai. Medewerkers en ouders hebben meermalen aangegeven last te hebben van het slechte binnenklimaat. Ondanks dat er diverse onderzoeken waren gedaan, werd niet duidelijk of de problemen werden veroorzaakt door een constructiefout bij de bouw of door een defect aan de installatie.

Stichting ATOS en de gemeente waren het er beiden over eens dat er een oplossing moest komen, maar er was verschil van inzicht over wie het initiatief moest nemen. Het binnenklimaat valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, en volgens de gemeente moest die de problemen oplossen. Stichting ATOS was van mening dat een constructiefout tijdens de bouw de problemen veroorzaakte en wilde dat de gemeente, destijds bouwheer, die fout zou herstellen.

Begeleiding door Ruimte-OK

Het binnenklimaat bij IKC De Regenboog was ondertussen een slepend dossier geworden en de zaak zat muurvast. Dat veranderde toen ATOS in contact kwam met Marco van Zandwijk van Ruimte-OK. Hilde Toenders: “Marco heeft ondersteuning geboden aan zowel gemeente als schoolbestuur. Eerst zijn op zijn aanraden CO2-meters in de school geplaatst. Uit de metingen bleek dat de luchtkwaliteit inderdaad niet aan de normen voldeed. In gesprekken met ons en de gemeente is vervolgens toegewerkt naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Deskundige procesbegeleiding

Er werd gekozen voor een grondige aanpak door professionele partijen. Een technisch onderzoeksbureau heeft een oplossing aangedragen .Vervolgens is de aanbesteding en het proces om de installatie te vervangen begeleid door een adviesbureau. Dat bureau heeft  informatie aangeleverd die de gemeente kon gebruiken bij de aanvraag van de SUVIS regeling. Het proces kwam vervolgens in een stroomversnelling, wat ertoe geleid heeft dat de school in 2021 een nieuw ventilatiesysteem heeft gekregen. Dave Rodijk, beleidsmedewerker huisvesting bij stichting ATOS: “De temperatuur is nu stabiel en de luchtkwaliteit is op het niveau van Frisse Scholen B. Er wordt 800 M3 lucht per uur ververst. Het systeem veroorzaakt nog wat geluidshinder, maar dat wordt binnenkort opgelost.”

Financiële consequenties

In IKC De Regenboog moest vanwege de constructie van het gebouw een systeem op maat worden aangelegd en dat heeft veel kosten met zich meegebracht. De inschatting is, dat het hele project als het helemaal is afgerond een investering zal vergen van € 380.000, inclusief de kosten van de ondersteuning bij de aanbesteding en de procesbegeleiding. Het bedrag dat vanuit de SUVIS komt, bedraagt € 150.000. De gemeente doet vanwege de constructiefout een bijdrage van € 110.000. Het resterende bedrag van € 120.000 komt voor rekening van stichting ATOS.

Professionele begeleiding

Hilde Toenders adviseert andere schoolbesturen om bij discussies over de schoolgebouwen en problemen met het binnenklimaat in een vroeg stadium specialisten in te huren. “ATOS is te klein om zelf voldoende technische kennis te hebben. Specialisten zijn zo thuis in de materie, dat ze jou als bestuur goed kunnen ondersteunen. Ze weten ook precies op welk moment in het proces ze welke vragen moeten stellen vanuit de ervaring bij het begeleiden van andere scholen naar een gezond binnenklimaat.” Een van de concrete positieve effecten van de samenwerking met Ruimte-OK is, dat er nu een lange termijn prestatieafspraak ligt voor het binnenklimaat, waarbij de installatie onder verantwoordelijkheid van de installateur wordt onderhouden.

Kerngegevens

Samenwerkende partijen:  Gemeente Lingewaard, Stichting ATOS,
Merosch,TKK Techniek, Kersten Techniek
Projectnaam:                      Binnenklimaat IKC Regenboog
Projectomvang:                  BVO 2.200 m2, 11 groepen, 258 leerlingen
Stichtingskosten:                € 380.000, € 172 per m2
Ingebruikname:                  Augustus 2021
 

Ondersteuning bij de ventilatieopgave

Heb je vragen of hulp nodig bij de ventilatieopgave? Wij helpen je graag inhoudelijk op weg, zodat je zelf met de verbetering van het binnenklimaat aan de slag kunt. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact op via 0800 - 022 44 02 of ventilatie@ruimte-ok.nl.

Bekijk hier het ondersteuningsoverzicht

 

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen