SOOOG heeft vat op de energierekening

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) is sinds 2010 bezig met kostenoptimalisatie op basis van structurele controle van de energiefacturen. Vanaf 2013 worden alle 16 scholen realtime en online gemonitord. Directeur Jaap Hansen: "Bij storingen en onnodig verbruik kunnen we direct actie ondernemen. Wij investeren in gedrag en techniek om het energieverbruik bewust te verlagen."

SOOOG heeft geen duurzame scholen, maar doet er alles aan om de scholen in de komende jaren zo duurzaam en energiezuinig mogelijk te maken. Voor de komende tien jaar verwacht de stichting 7,2 miljoen euro uit te geven aan onderhoud. Waar mogelijk wordt geïnvesteerd in duurzame maatregelen. In 2016 hebben vijf scholen zonnepanelen gekregen, die samen bijna 100.000 kWh aan stroom opwekken. Daarmee wordt de CO2-uitstoot met 57.000 kilo verminderd, evenveel als in een jaar wordt opgenomen door een bos met 285 bomen.

Sommige scholen doen mee aan de Energy Challenges om met energiebewust gedrag energie te besparen. Als dat lukt wordt dat beloond, want de leerlingen kunnen zien hoeveel energie zij besparen. Daar profiteren ze zelf van, want het geld dat ze verdienen wordt gebruikt voor nieuwe energiebesparingen in school of verbetering van de schoolomgeving.

Veilig en gezond
Een gezond binnenklimaat is een ander speerpunt bij SOOOG. Als eerste kreeg OBS De Bouwsteen uit Finsterwolde een duurzaam mechanisch ventilatiesysteem.  De komende jaren zullen andere scholen volgen. Hansen: "Wij investeren in binnenklimaat met duurzame materialen en technieken, maar alleen als de energierekening niet omhoog gaat. Dat levert mooie en creatieve oplossingen op. Zoals witte dakbedekking op OBS De Bouwsteen. Die weerkaatst de zon, waardoor het 4 a 5 graden koeler blijft dan voorheen. "

Het beheer en onderhoud wordt gedaan in samenwerking met onafhankelijk adviesbureau Syplon. Dat coördineert en begeleidt bouwprojecten en allerlei andere technische projecten, maakt meerjarenonderhoudsplannen en doet het energiebeheer, gebouwbeheer en contractbeheer. "Wij maken sinds 2010 gebruik van de diensten van Syplon. Door die lange samenwerking is er een vertrouwensband ontstaan. Dat is een absolute voorwaarde om samen een langetermijnvisie op veilige en duurzame schoolgebouwen te ontwikkelen."

Body Tabs
Type gebouw

25 PO-scholen

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

3.015

Actief betrokken

Schoolbestuur
Locatiedirecteuren
Leerkrachten
Leerlingen

Jaar van de verduurzaming

2010 - ...

Gebruikte hulpmiddelen

PVE Frisse Scholen

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Verlichten
Ventileren
Isoleren
Energie beheren
Energie opwekken
Gedrag aanpassen
Gebouw beheren
Afspraken maken

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen