SUViS versnelt aanleg klimaatsysteem PIUS X school Bergschenhoek

Locatie Noorderparklaan van de Pius X school in Bergschenhoek heeft in 2021 een nieuw ventilatiesysteem gekregen. Het verbeteren van het binnenklimaat van de school stond bij de Laurentius Stichting al op de rol als onderdeel van een project om de warmteoverlast in het schoolgebouw op te lossen.

De SUViS-uitkering (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) heeft ervoor gezorgd dat het hele project eerder kon worden uitgevoerd, zegt facilitair manager Harry Buijs. Het schoolbestuur heeft het project samen met de gemeente Lansingerland en in overeenstemming met afspraken in het IHP gerealiseerd.

Toekomstperspectief

De Laurentius Stichting wil dat alle 29 schoolgebouwen maximale ondersteuning bieden voor moderne onderwijsconcepten. Wat betreft het binnenklimaat is Frisse Scholen klasse B het gewenste niveau. Daarnaast is duurzaamheid een speerpunt. Harry Buijs:

“Nieuwbouw wordt uiteraard zo duurzaam mogelijk gerealiseerd. Maar als het mogelijk is willen wij in samenwerking met gemeenten ook oudere gebouwen renoveren met moderne technieken, zoals we in Delft hebben gedaan met de Cornelis Musius School. Dus zo, dat ze energieneutraal zijn én aan Frisse Scholen klasse B voldoen.”

Deze visie sluit aan bij die van de gemeente Lansingerland. Deze gemeente streeft naar een binnenklimaat op het niveau van Frisse Scholen klasse B in alle schoolgebouwen.

​​​​Plan van aanpak

De spuiventilatie op de PIUS X school werkte niet goed genoeg om de luchtkwaliteit en de temperatuur op niveau te houden. Om de situatie te verbeteren heeft de Laurentius Stichting technisch onderzoek laten uitvoeren naar verbeteringen. Op basis daarvan zijn enkele scenario’s opgesteld en die zijn voorgelegd aan de gemeente. Na een haalbaarheidsonderzoek en toetsing aan de plannen in het IHP bleek een gebalanceerd en CO2-gestuurd ventilatiesysteem financieel en technisch haalbaar. Vervolgens is met de andere schoolbesturen met schoolgebouwen in het IHP afgestemd dat deze technische upgrade past in de gezamenlijke ambities. Harry Buijs: “Het was eigenlijk niet zo vreselijk ingewikkeld om dit proces te doorlopen.” Door deze oplossing is het binnenklimaat nu prima in orde. De luchtkwaliteit voldoet aan de eisen en de temperatuur blijft binnen de perken. “De verbetering is zo duidelijk merkbaar, dat er zelfs vanuit de ouders positieve reacties bij de MR zijn binnengekomen.”

Financiën

De nieuwe installatie is gezamenlijk door de gemeente, het Rijk en het schoolbestuur bekostigd. De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor een bijdrage van 30 procent van de kosten vanuit de SUViS. Het schoolbestuur heeft 25 procent van het totaalbedrag bijgedragen uit de onderhoudsreserveringen. Het resterende bedrag is door de gemeente betaald. Op de exploitatie zal de installatie per saldo weinig invloed hebben. Er is wel sprake van een besparing op de energiekosten, maar die wordt teniet gedaan doordat voor de installatie meer moet worden betaald aan beheerkosten. Harry Buijs: “De school is energiezuiniger geworden en het binnenklimaat is verbeterd, terwijl de exploitatiekosten gelijk zijn gebleven.”

Advies voor gemeenten en scholen

Binnenkort is het verplicht voor alle gemeenten om een IHP te hebben. Harry Buijs adviseert scholen en gemeenten om duurzaamheid en het binnenklimaat een vast onderdeel te laten zijn van dat IHP. Daarvoor moeten goede kaders worden opgesteld over de invulling en de bekostigingsmogelijkheden die daarvoor bestaan. Het nut van deze kaders is, dat zodra de besluitvorming op schoolniveau plaatsvindt, deze veel sneller kan verlopen.

De Laurentius Stichting heeft in samenwerking met de gemeente Lansingerland een energiezuinige ventilatie-oplossing gerealiseerd in een basisschool. Daardoor is het binnenklimaat in de school verbeterd en verbruikt de school minder energie.

 

Ondersteuning bij de ventilatieopgave

Heb je vragen of hulp nodig bij de ventilatieopgave? Wij helpen je graag inhoudelijk op weg, zodat je zelf met de verbetering van het binnenklimaat aan de slag kunt. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact op via 085 - 13 03 682 of info@ruimte-ok.nl.

Bekijk hier het complete ondersteuningsoverzicht

 

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen