WSKO

Vier scholen van WSKO hebben hun verlichting vernieuwd door de oude armaturen geschikt te maken voor energiezuinige LED-verlichting. De scholen gingen een vierjarige leaseconstructie aan om de hele operatie te financieren. Het resultaat is een besparing van 46% op het energieverbruik.

Greenfox heeft een methode ontwikkeld om bestaande verlichtingsarmaturen aan te passen zodat ze geschikt zijn voor energiezuinige T5-lampen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande materialen, zodat de hoeveelheid afval minimaal is. Voor het tamelijk arbeidsintensieve ombouwen van de armaturen worden mensen met een verstandelijke beperking ingezet.

Er waren drie redenen om met Greenfox in zee te gaan, zegt concerncontroller René Heijsteeg van WSKO. Ten eerste waren er regionale subsidiemogelijkheden waarmee de businesscase sluitend kon worden gemaakt. Ten tweede was er een leaseconstructie mogelijk. Belangrijk, want WSKO had destijds zelf onvoldoende middelen om in de verlichting te investeren. Op deze manier kon het schoolbestuur toch invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Dan moet je denken aan duurzaamheid en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Inmiddels is het leasecontract voltooid. Heijsteeg is tevreden over het resultaat, maar raadt schoolbestuurders die een dergelijke contract willen gaan afsluiten aan om goed op te letten. "Zo'n contract is gebaseerd op aannames over de ontwikkeling van de energieprijzen. Bij ons waren die inschattingen te optimistisch. De energiebesparing in kWh wordt wel gehaald, maar de besparing in euro's is flink lager dan verwacht."

Body Tabs
Type gebouw

Primair onderwijs

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

870

Actief betrokken

Facilitair manager

Jaar van de verduurzaming

2012

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Ombouwen verlichtingsarmaturen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen