Startbijeenkomsten 

Belangrijk onderdeel van dit programma zijn startbijeenkomsten voor gemeenten en schoolbesturen samen. Tijdens deze bijeenkomst:

  • nemen we u mee in de inhoud van de Routekaart verduurzaming onderwijs

  • maken onze experts de vertaling van de landelijke opgave naar de lokale opgave 

  • informeren we u over beschikbare ondersteuning om lokaal in te zetten

  • helpen we om de eigen route uit te stippelen vanuit uw startpunt 

De koers wordt enerzijds ingevuld door wat is opgelegd en anderzijds door de koers die u zelf bepaalt kijkend naar de individuele opgave en invulling. Dat maakt ieder traject weer anders. Wij organiseren en faciliteren deze startbijeenkomsten en leveren na afloop een koers document op die u verder helpt.

Tot snel? 

Graag organiseren we deze startbijeenkomst voor schoolbesturen en gemeente ook bij u. Interesse in zo’n inspirerende bijeenkomst waarin we uw regionale situatie en de opgave naar de toekomst in kaart brengen? Neem contact met ons op!

Interesse startbijeenkomst

Als bovenstaande voor u nog te vroeg komt, maar u wilt wel in gesprek met een expert om helderheid te krijgen over een specifiek vraagstuk, vraag dan een maatwerkgesprek aan via info@ruimte-ok.nl. Een van onze experts zal u dan helpen om antwoord te krijgen op uw specifieke vraag.

Events