Stappenplan / Spoorboekje

De enige manier om de brede opgave voor onderwijshuisvesting goed aan te pakken is een planmatige aanpak waar de verduurzamingsopgave vanuit het Klimaatakkoord een belangrijk onderdeel van is. Het is aan te raden een aantal stappen te doorlopen. Dit begint met het inzichtelijk maken van waar u staat en wat u lokale opgave is en vervolgens met het bepalen van uw ambities en het opstellen van een plan van aanpak. 

Hierbij geldt: hoe beter de voorbereiding, hoe soepeler het vervolg. Om dit proces voor jullie te vergemakkelijken heeft Kenniscentrum Ruimte-OK een stappenplan, wij noemen het “het spoorboekje”, ontwikkeld. Hiermee ondersteunen we u in het totale proces.

Stappenplan naar duurzame schoolgebouwen

We kunnen u ook lokaal begeleiden met het Scholen op Koers naar 2030 programma met startbijeenkomsten en individuele gesprekken. We nemen u dan stap voor stap mee door het stappenplan waarbij we uitgaan van de lokale situatie en vraagstukken die er spelen.  Neem contact met ons op!

Dit programma is opgezet in afstemming met PO-Raad, VO-raad, VNG en ministeries OCW en BZK.

Spoorboekje2.png

Meer weten over de gebruikte begrippen?

Bekijk hier ons woordenboek

Vraag het Stappenplan aan