Over Scholen op Koers naar 2030!

Linker kolom

Over Scholen op Koers

Vanuit Scholen op Koers naar 2030! ondersteunen we scholen en gemeenten bij de verduurzamingsopgave van onderwijshuisvesting. Het programma biedt een verscheidenheid aan instrumenten om de verduurzamingsopgave op een planmatige en slimme manier te organiseren op portefeuilleniveau.

In dit programma houden we rekening met de volledige kwaliteitsopgave van het onderwijs waar verduurzaming onderdeel van is. Het is ons doel om scholen en gemeenten gezamenlijk vanuit de bredere opgave een stap verder te brengen. Dit doen we door actieve ondersteuning, delen we tools en kennisitems én organiseren we start- en verdiepingsbijeenkomsten.

Bij de uitvoering van de opgave is er een nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG. 

Rechter kolom

Over het Kennis- en innovatieplatform 

Scholen op koers naar 2030 is onderdeel van het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Ons gezamenlijke doel is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de sectoren Zorg, Onderwijs, Monumenten en Musea én Sport op weg te helpen met verduurzaming. 

We reiken actief kennis aan en ondersteunen om de verduurzaming in gang te zetten. Om zo de doelstelling van het klimaatakkoord te behalen: 49% minder CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990.

Binnen het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed werkt Kenniscentrum Ruimte-OK samen met TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO. 

Het platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van BZK, VWS en OCW en is actief tot 2030. 

 

Tekst

Wilt u met een specifiek onderdeel van verduurzaming aan de slag? 

Bekijk hier alle duurzaamheidsprogramma's