ventialtie

IHP Ondersteuning

Ga je ook aan de slag met je IHP? Voor gemeenten en schoolbesturen zijn er verschillende instrumenten beschikbaar die kunnen helpen bij het opstellen van een IHP. Ieder instrument helpt in een andere fase van het proces. Bekijk hieronder het totaaloverzicht.

Startbijeenkomst

Om gemeente en schoolbesturen te ondersteunen samen aan de slag te gaan met verduurzaming van schoolgebouwen, organiseren we met Scholen op Koers startbijeenkomsten op maat. Hierin brengen we de lokale situatie en de opgave naar de toekomst in kaart. Ook vertalen we samen de landelijke opgave naar uw eigen route. Na het startgesprek hebben partijen zicht op actuele ontwikkelingen en op welke wijze ze op koers liggen voor doelstellingen 2030 en 2050 als input voor het IHP proces. Vraag hier een startbijeenkomst aan!

Initiatieffase

De ‘Startnotitie IHP’ geeft handvatten voor het opstarten van een IHP proces en helpt bij het formuleren van het proces dat moet gaan leiden tot het opstellen van het IHPLees meer over de startnotitie IHP

Definitiefase

De publicatie ‘Zo maak je werk van een Duurzaam IHP!’ maakt duidelijk hoe in dit proces ook de duurzaamheidsambities een plek krijgen. Bekijk hier het duurzaam IHP

Realisatiefase

Een ‘IHP koerscheck’ helpt gemeente en schoolbesturen bij de beoordeling of er bij het opgestelde IHP aan alles wat er rondom de huisvestingsopgave speelt is gedacht. Vraag hier een IHP koerscheck aan

Verankeringsfase

In het IHP staan de gezamenlijke afspraken tussen gemeente en schoolbesturen beschreven. Om ervoor te zorgen dat het IHP een juridische status krijgt en schoolbesturen daar rechten aan kunnen ontlenen, is het verstandig om een koppeling te maken met de verordening. Enerzijds om te voorkomen dat schoolbesturen, buiten het IHP om, via de verordening andere bouwplannen proberen te realiseren. Anderzijds om de uitvoering van de projecten in het IHP te kunnen borgen in de verordening. Benieuwd hoe je hiervoor kunt zorgen? Neem contact met ons op.

Verduurzaming
Huisvesting
IHP

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen