Afbeelding bij artikel
maandag 19 februari 2024
Body tekst

Naar een duurzaam en gezond binnenklimaat

Wil je gericht aan de slag met de verbetering van het binnenklimaat en stappen kunnen zetten met betrekking tot energiebesparing en duurzame energieopwekking? Nodig dan een expert uit van Kenniscentrum Ruimte-OK! 

In vervolg op de programma’s Scholen Besparen Energie en Optimaal Ventileren op Scholen heeft Ruimte-OK voor 2024 een integraal aanbod ontwikkeld voor scholen. Een expert komt naar de locatie en bekijkt hoe de voorzieningen zijn om tot een optimaal binnenklimaat te komen in de zomer- en wintersituatie, en hoe de energiehuishouding is georganiseerd. 

Er volgt na het bezoek een concrete rapportage wat inzicht geeft in de huidige situatie en welke laagdrempelige verbetermaatregelen te nemen zijn. Om een goed inzicht te krijgen in het energieverbruik wordt vooraf de rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik toegezonden, waarvan de uitkomsten in het rapport worden opgenomen.

Nodig een expert uit

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@ruimte-ok.nl