Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Alle provincies hebben van het Rijk subsidie gekregen voor een Ontzorgingsprogramma voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Met deze regeling kunnen provincies een programma opzetten voor kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren, waaronder die van schoolbesturen in het Primair (max. 15 gebouwen) en Voortgezet Onderwijs (max. 10 gebouwen).

De provincies hebben allemaal hun eigen aanpak gekozen. Via het ontzorgingsprogramma van de meeste provincies kunnen kleine schoolbesturen gebruik maken van advies en ondersteuning op maat. Kenniscentrum Ruimte-OK biedt de provincies ondersteuning bij het uitvoeren van hun programma’s vanuit onze rol als kennispartner in het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Ondersteuning

Ben je geïnteresseerd in het ontzorgingsprogramma van jouw provincie en wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt?
Neem dan contact met ons op of via
 085 - 1304036

Tekst
Breder aan de slag met verduurzaming?

Het nieuwe loket sluit mooi aan bij de lopende programma’s van Ruimte-OK. Om inzicht te krijgen op de verduurzamingsopgave tot 2030 en aan de slag te gaan met laagdrempelige energiebesparende maatregelen zijn er vanuit Ruimte-OK de programma’s ‘Scholen op Koers naar 2030’ en ‘Scholen Besparen Energie’. Deze programma’s ondersteunen gemeenten en schoolbesturen bij de totale huisvestingsopgave. Ook schoolbesturen met meer gebouwen kunnen gebruiken maken van deze ondersteuningsprogramma's.