Uw lokale opgave inzichtelijk?

Startbijeenkomst 

Om gemeente en schoolbesturen te ondersteunen samen aan de slag te gaan met verduurzaming van schoolgebouwen, organiseren we startbijeenkomsten op maat. Hierin brengen we de lokale situatie en de opgave naar de toekomst in kaart. Ook vertalen we samen de landelijke opgave naar jouw eigen route.

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Nemen we je mee in de inhoud van de Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen.
  • Maken onze experts de vertaling van de landelijke opgave naar de lokale opgave .
  • Helpen we om op basis van de ambities je eigen route uit te stippelen.
  • Informeren we je over de beschikbare ondersteuning om lokaal stappen te zetten.

Natuurlijk is er ook volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De koers wordt enerzijds ingevuld door wat is opgelegd en anderzijds door de koers die passend is bij de individuele opgave en invulling. Dat maakt ieder traject weer anders. Samen organiseren en faciliteren we deze startbijeenkomst en leveren wij na afloop een koersdocument op. Zo weet je waar je nu staat en waar je naar toe moet. 

Tot snel? 

Graag organiseren we deze startbijeenkomst voor jou. Dit kan zowel op locatie als online. Interesse? Vul dan onderstaand formulier in.  

Als bovenstaande nog te vroeg komt, maar je wil wel in gesprek met een expert om helderheid te krijgen over een specifiek vraagstuk, nodig ons dan uit voor individuele ondersteuning.

Wij hebben interesse in ondersteuning vanuit Scholen op Koers

Wij hebben interesse in:

Mijn gegevens

CAPTCHA