Uw lokale opgave inzichtelijk?

Startbijeenkomst 

Om u, als gemeente en schoolbesturen te ondersteunen samen aan de slag te gaan met verduurzaming van schoolgebouwen, organiseren we startbijeenkomsten op maat. Hierin brengen we de lokale situatie en de opgave naar de toekomst in kaart. Ook vertalen we samen de landelijke opgave naar uw eigen route.

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Nemen we u mee in de inhoud van de Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen
  • Maken onze experts de vertaling van de landelijke opgave naar de lokale opgave 
  • Helpen we om op basis van de ambities uw eigen route uit te stippelen
  • Informeren we u over de beschikbare ondersteuning om lokaal stappen te zetten

Natuurlijk is er ook volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De koers wordt enerzijds ingevuld door wat is opgelegd en anderzijds door de koers die u zelf bepaalt kijkend naar de individuele opgave en invulling. Dat maakt ieder traject weer anders. Samen met u organiseren en faciliteren we deze startbijeenkomst en leveren wij na afloop een koersdocument op. Zo weet u waar u staat en waar u naar toe moet. 

Tot snel? 

Graag organiseren we deze startbijeenkomst ook voor u. Dit kan zowel op locatie als online. Heeft u interesse vul dan onderstaand formulier in.  
 

Als bovenstaande voor u nog te vroeg komt, maar u wilt wel in gesprek met een expert om helderheid te krijgen over een specifiek vraagstuk, nodig ons dan uit voor individuele ondersteuning.

Wij hebben interesse in ondersteuning vanuit Scholen op Koers

Wij hebben interesse in:

Mijn gegevens