Duurzaamheidprogramma's onderwijshuisvesting

Er zijn verschillende landelijke ondersteuningsprogramma's om te helpen bij de verduurzamingsopgave. Met Scholen op Koers naar 2030 ondersteunen we bij een gezamenlijke en planmatige aanpak van de brede verduurzamingsopgave. Om zo scholen en gemeenten gezamenlijk vanuit de bredere opgave een stap verder te brengen. Dit doen we o.a. door het organiseren van start- en verdiepingsbijeenkomsten, individuele ondersteuning en door het delen van tools & kennis.

Naast Scholen op Koers zijn er ook een aantal andere duurzaamheidsprogramma's op specifieke thema's waar je gebruik van kan maken. Bekijk hieronder welke programma's er op dit moment zijn. Wil je weten welk programma het beste kan ondersteunen bij jouw situatie? Neem dan contact met ons op via info@ruimte-ok.nl of 085 - 1304036.

Linker kolom

Energie besparen

Het programma Scholen Besparen Energie ondersteunt schoolbesturen bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Energiebespaarders helpen met inzicht creëren en het bepalen van de eerste stappen.

Scholen besparen energie
Middelste kolom

Energie opwekken

Schooldakrevolutie ondersteunt bij zonnepanelen. Schooldakcoaches begeleiden de schoolbesturen en regio- ambassadeurs helpen met kwartiermaken op gemeenteniveau om voor besturen lokale stimulerings-maatregelen in beeld te brengen.

Schooldak revolutie

 

Rechter kolom

Educatie & gedrag

Stimuleren om in de klas aan de slag te gaan met klimaatverandering,duurzame energie en de energietransitie. Kinderen leren spelenderwijs over de werking van een zonnepaneel, het energieverbruik van een school en hoe onze natuur energie opwekt

Schooldak revolutie

 

Linker kolom

Bekostigen

We geven inzicht in bestaande bekostigingsmogelijkheden. Ook onderzoeken we of er nog andere mogelijkheden zijn om de aanwezige en de benodigde bekostiging dichter bij elkaar te brengen.

Ruimte OK
Middelste kolom

Ventileren

Het programma Eerste hulp bij ventilatie op scholen, helpt schoolbesturen en gemeenten bij de ventilatieopgave, zodat ze zelf met de verbetering van het binnenklimaat aan de slag kunnen.

Ruimte OK
Rechter kolom

Standaardiseren

Samen met de sector onderwijs wordt er met dit project inzichtelijk gemaakt hoe er middels optimalisatie van het proces bijgedragen kan worden aan een snellere invulling van de opgave met minder kosten en meer kwaliteit.

Ruimte OK
Rechter kolom

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Provincies ondersteunen met het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed, kleine vastgoedeigenaren, waaronder schoolbesturen in het
PO (max. 15 gebouwen) en VO (max. 10 gebouwen). De provincies hebben allemaal een eigen aanpak gekozen. Meer weten? Bekijk hier het overzicht per provincie!