Over Scholen op Koers

Scholen op Koers is een van de programma's van Kenniscentrum Ruimte-OK dat ondersteunt bij de verduurzamingsopgave. Het programma ondersteunt scholen en gemeenten samen om het op een planmatige en slimme manier te organiseren op portefeuilleniveau. 

In dit programma houden we rekening met de volledige kwaliteitsopgave van het onderwijs waar verduurzaming onderdeel van is. Ons doel: vanuit de bredere opgave die er is u een stap verder brengen. Door inzet van onze experts, kennisdocumenten en startbijeenkomsten. Bij de uitvoering is een nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG. 

Naast dit programma zijn er nog andere programma's op gebied van verduurzaming namelijk: Scholen besparen energie en Aardgasvrije en frisse scholen. Voor duurzame opwek werken we samen met Schooldakrevolutie. 

Bekijk hier alle duurzaamheidsprogramma's