Aloysiusschool demonstreert het nut van zonnepanelen

De Aloysiusschool in Geesteren is een slecht geïsoleerd oud gebouw, dat eigenlijk zo snel mogelijk moet worden vervangen. Toch zijn er onlangs zonnepanelen en een windmolentje geïnstalleerd. Dat was een initiatief van Stichting Duurzaam Geesteren, die de dorpsbewoners wil inspireren om ook zonnepanelen aan te schaffen, zegt ict-coördinator Herman Huis in 't Veld. "Wij gebruiken de zonnepanelen vooral voor de bewustwording van de kinderen."

De school lift mee op de ideeën die enkele jaren geleden zijn uitgewerkt om het dorp te verduurzamen. Na een bewustwordingscampagne is er een enquête gehouden om de behoefte onder de bewoners te peilen. Maar de stiching Duurzaam Geesteren wilde ook graag iets laten zien. "Ze hebben ervoor gezorgd dat wij 25 zonnepanelen en een windmolentje op de school kregen. Zodat het dorp kan zien dat die panelen echt iets opleveren."

Voor de school zijn de panelen een mooie kans om in de lessen aandacht te besteden aan duurzaamheid en energiegebruik. Op een website en op een paneel in de school is de opbrengst van de panelen en de windmolen te bekijken. "Helaas is één van de bedrijven die dat zou regelen failliet gegaan, dus dat heeft vertraging opgelopen."

Aan de zonnepanelen is een project gekoppeld met de naam Mooi Schoon over afvalscheiding. "Al het afval werd in één grote container gegooid, dus dat was niet in orde. We hebben nu afvalbakken in de klassen om het afval te scheiden en dat wordt in samenwerking met vuilverwerker Rova in aparte containers verzameld. Dat project beperkt zich niet tot het schoolgebouw, want we gaan ook het zwerfvuil op de toegangswegen naar de school opruimen."

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

400

Actief betrokken

Schoolbestuur
Locatiedirecteur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

Jaren 70

Jaar van de verduurzaming

2016

Aantal m2 BVO

2.300

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Energie opwekken
Gedrag aanpassen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen