De Meidoorn is 'in control' over de installaties in de school

Locatiedirecteur Egon van Erven houdt graag zelf de touwtjes in handen. Hij is blij dat schoolbestuur Stroomm zelf bouwheer was bij de bouw van De Meidoorn in 2015. "Dan kun je samen met de bouwmanager directer op het bouwproces zitten." Het heeft geresulteerd in een duurzaam energiezuinig gebouw met een uitstekend binnenklimaat. De instellingen van de installaties kan Van Erven zelf beïnvloeden met een online tool.

De systemen in De Meidoorn zijn allemaal met elkaar verbonden. In ieder klaslokaal hangt een paneel met daarop een aantal functies. Zodra iemand 's ochtends de klas binnenloopt gaat het licht automatisch aan en krijgt het lokaal de status 'in gebruik'. De temperatuur en de luchtkwaliteit worden continu gemeten en als het nodig is gaat de ventilatie en/of de kachel aan. Als er niemand meer in het lokaal is gaat het licht na verloop van tijd uit en springen de installaties weer in de stand 'buiten gebruik', een soort spaarstand. Bij hoge temperaturen in de zomer betekent dat, dat er 's nachts automatisch extra koele lucht wordt aangezogen

Die paneeltjes in de klas vormen samen een centraal systeem, waarin ook de geschiedenis wordt bijgehouden. Dat is via een website te bekijken. "Ik kan van elk lokaal zien hoe het temperatuurverloop en de luchtkwaliteit zijn geweest gedurende de dag. Het systeem geeft ook aan of er storingen zijn geweest en op welk moment filters moeten worden vervangen." Via het online systeem zijn ook allerlei gebruikersgerelateerde instellingen te wijzigen, zoals een kalender waarop de schoolvakanties kunnen worden ingevoerd. Ook de leerkrachten kunnen het binnenklimaat beïnvloeden. "Als een leerkracht het koud heeft kan hij de temperatuur met het paneel in de klas iets hoger zetten. Dan voelt hij zich weer lekker."

De leverancier en de onderhoudspartners hebben ook toegang tot het systeem. Als zich problemen dreigen voor te doen kunnen ze daarop proactief reageren. Maar Van Erven is van mening dat het tot de verantwoordelijkheid van een schooldirecteur behoort om zelf met de installaties om te kunnen gaan. "Ik wil weten hoe het werkt en wat ik zelf kan doen. Dan heb je een beetje grip op de situatie. En het is nuttig om te weten waar jouw invloed ophoudt en het nodig is om bij de leverancier of de onderhoudspartner te melden dat er iets mis is."

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

140

Actief betrokken

Schoolbestuur
Locatiedirecteur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

2015

Aantal m2 BVO

922

Gebruikte hulpmiddelen

PVE Frisse Scholen

Type maatregelen

Gebouw beheren
Energie beheren
Gedrag aanpassen
Afspraken maken

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen