De Schakel wordt School vol Energie

Schoolbestuur UN1EK en de gemeente Vlaardingen gebruiken het Platform31-programma School vol  Energie. Zij transformeren basisschool De Schakel naar een modern duurzaam gezond en betaalbaar schoolgebouw, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud. Deze transformatie is volgens adviseur Jaap van der Wal van Platform31 de beste manier om de huisvesting op korte termijn een flinke impuls te geven.  "Het alternatief - nieuwbouw op NOM-niveau - kost minstens zes jaar om te realiseren en kost € 600 per vierkante meter meer. De verbouwing die wij nu voorbereiden kan in augustus 2018 zijn afgerond."

De Schakel staat vanwege het onderwijsconcept goed aangeschreven in wijk en ver daarbuiten. Dat concept koppelt diverse onderwijsthema's aan elkaar. Dat betekent dat er vaak in kleinere groepjes wordt gewerkt. Het schoolgebouw sluit daar niet op aan. Het gebouw is daarnaast erg duur in de exploitatie, want het is niet geïsoleerd, verbruikt veel energie en heeft een slecht binnenmilieu. Het schoolgebouw staat de ambities van de school dus in de weg. Ook plannen van het schoolbestuur en de gemeente om van De Schakel een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken kunnen niet worden gerealiseerd.

Nul-op-de-meter
Het programma School vol Energie is een integrale oplossing voor oude schoolgebouwen. Door een levensduurverlengende verbouwing met innovatieve technieken zijn de gebouwen straks helemaal up-to-date en sluiten ze in ruimtelijke zin goed aan bij het onderwijs. De combinatie van geldstromen van de gemeente en het schoolbestuur, plus een gebouw dat straks geen energie meer verbruikt, zorgen samen voor een goede businesscase. "Dit traject is heel kansrijk, want je creëert voor veel minder geld een veel betere werk- en leeromgeving dan met nieuwbouw. Met meer vierkante meters, waardoor het bestuur een IKC kan creëren."

Voordat de verbouwing werkelijk van start gaat moet er nog wel het nodige gebeuren. Met name het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen het schoolbestuur en het consortium verdient aandacht. In die overeenkomst wordt het traject van schetsontwerp naar definitief ontwerp beschreven. Het consortium en het schoolbestuur hebben dan nog de mogelijkheid om een 'no go' uit te spreken. Als deze concretiseringsfase eind februari is afgerond en de gemeente Vlaardingen formeel heeft ingestemd wordt de opdracht verstrekt en kunnen vergunningen worden aangevraagd. Als alles een beetje meezit kan het gemoderniseerde gebouw in schooljaar 2018-2019 worden gebruikt.

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

335

Actief betrokken

Schoolbestuur
Locatiedirecteur
Falicitair medewerkers

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1959

Jaar van de verduurzaming

2018

Aantal m2 BVO

1.610 (wordt 2.296)

Gebruikte hulpmiddelen

Kwaliteitskader huisvesting
PVE Frisse Scholen

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Gebouw aanpassen
Isoleren
Energie opwekken

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen