Duurzaam integraal onderhoud geeft gevoel van nieuwbouw

De School aan de Vijver in Venlo ziet er na een levensduurverlengende verbouwing van slechts zes weken weer tiptop uit. Er wordt modern onderwijs in een gezonde leeromgeving gegeven en het gebouw is energiezuinig. Schoolbestuur Fortior heeft dat gerealiseerd door kasstromen te bundelen en reserveringen voor 6 jaar onderhoud te kapitaliseren. Op initiatief van Fortior-huisvestingsspecialist Dick van Tulden is de traditionele bouwketen verlaten. "Wij hebben gezocht naar marktpartijen die hun kennis willen bundelen."

Op basis van het meerjaren onderhoudsplan was de School aan de Vijver aan de beurt om in een periode van 6 jaar alle grote gebouwonderdelen (dak, gevels, kozijnen, deuren, vloeren, sanitair, installaties) achtereenvolgens te vervangen. Van Tulden heeft een plan uitgewerkt om die werkzaamheden in één groot project te bundelen. Opgeteld was daar aan reserveringen € 935.000 voor beschikbaar. "Een integrale aanpak heeft veel efficiencyvoordelen."

Met als uitgangspunt dat het onderwijs leidend is, is een proces gevolgd alsof het om nieuwbouw ging. Het Kwaliteitskader Huisvesting diende als leidraad. Op basis van een onderzoek onder de teamleden naar architectonische beleving, gebruikersbeleving en technische kwaliteit zijn een plan van aanpak en een programma van eisen opgesteld. Daar zijn innovatieve marktpartijen bij gezocht die samen van een slecht gebouw een onderwijskundig, functioneel en technisch goed gebouw wilden maken. "Een eis was dat die partijen zich na de verbouwing samen wilden blijven inspannen om de prestaties van het gebouw te optimaliseren. Met als randvoorwaarde een zo laag mogelijke TCO voor een periode van 15 jaar." De berekende kostprijs van de verbouwing kwam uit op € 857.000.

De verbouwing heeft uiteindelijk slechts € 800.000 gekost door besparingen in de uitvoering. Voor dat bedrag is ook een luchtbehandelingsinstallatie geplaatst - iets wat in de oorspronkelijke plannen niet was meegenomen. Daarmee is aangetoond dat een integrale aanpak in combinatie met bundeling van kasstromen en het kapitaliseren van reserveringen reële mogelijkheden biedt om van een oude school een vrijwel onderhoudsarme moderne leeromgeving te maken. "Dit is pas het begin. Ik denk dat dit concept kansen biedt om een school elke 8-10 jaar in samenspraak met de gebruikers steeds verder te verbeteren. Als daar ook de gemeentelijke kasstromen voor nieuwbouw aan gekoppeld worden biedt dat nog meer mogelijkheden. Dan praat je niet over een casco voor 40 jaar, maar misschien wel voor 100 jaar. Dat is pas duurzaam."

Lees ook: Nieuw type schoolonderhoud prikkelt de spitsvondigheid van de installateur

De Green Deal Scholen is bezig van een aantal projecten de businesscases inzichtelijk te maken. Dit project wordt daarin ook meegenomen.

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

273

Actief betrokken

Schoolbestuur
Leerkrachten
Locatiedirecteur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1980

Jaar van de verduurzaming

2016

Aantal m2 BVO

1502

Gebruikte hulpmiddelen

Kwaliteitskader Huisvesting

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Verwarmen
Verlichten
Ventileren
Isoleren
Energie beheren
Slim aanbesteden
Beleid aanpassen
Financiering regelen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen