Gebouw Barchschole wordt alsmaar beter

Het onderhoud van een deel van De Barchschole uit Barchem heeft jarenlang bijna stilgestaan vanwege twijfels over de toekomst van een vleugel van de school. Die achterstand wordt langzaam ingelopen door het huisvestingsbudget slimmer in te zetten. Schoolbestuur Stichting Poolster werkt daarvoor samen met PHB Facility. Sinds 2011 verzorgt dat bedrijf 15 jaar lang het bovenschools management voor het dagelijks beheer en onderhoud, schoonmaak en de NUTS-voorzieningen. Ronald Huiskamp, verantwoordelijk voor de gebouwen: "Ik ben best trots op Poolster. Zij willen niet meer aan huisvesting uitgeven dan dat de overheid beschikbaar stelt. Desondanks is de kwaliteit aanzienlijk verbeterd."

Bij de Barchschole - een gemiddelde school van Poolster met BSO en kinderopvang - is eerst geïnventariseerd wat het werkelijke energieverbruik was en hoe er bespaard kon worden. "Gebouwtechnisch waren er kansen genoeg. Maar je komt in een spagaat, want er was ook veel onzekerheid. De gemeente was bezig om een nieuw Integraal Huisvestings Plan te ontwikkelen voor de schoolgebouwen. Het bestuur wilde hier met de toekomstvisie op anticiperen. Zolang die plannen niet concreet zijn kijk je heel goed welke investeringen wel en niet worden gedaan."

In de jaren daarna heeft de Barchschole een nieuw onderwijsconcept geïntroduceerd. Lokalen werden samengevoegd tot drie grote units met meerdere werkplekken. Tijdens de noodzakelijke verbouwing - met een gemeentelijke bijdrage - is er voor eigen rekening meteen goed geïsoleerd, de akoestiek is verbeterd en er zijn zonnepanelen geplaatst. De school is nu een prettiger onderwijsomgeving en de energierekening is ongeveer 25% lager. "Door gebruik te maken van de kansen om dingen op een slimme manier te combineren konden we dat voor een groot deel betalen uit de reguliere vergoedingen en opgebouwde reserves."

De toekomst van de Barchschole is nu - enkele jaren later - helder. Barchem krijgt nieuwbouwwoningen en het onderwijsconcept wordt goed ontvangen door de ouders. Dat levert extra leerlingen op. De gemeente heeft vergevorderde plannen om de oude vleugel van de school te slopen en een ander deel te revitaliseren. Poolster betaalt een deel van die revitalisering. Na de verbouwing past het gebouw qua ruimte veel beter bij het aantal leerlingen. Zo'n stabiel vooruitzicht geeft ook vertrouwen om extra te investeren in andere energiebesparende maatregelen, zoals een nieuwe HR-ketel.

Body Tabs
Type gebouw

PO

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

159

Actief betrokken

Schoolbestuur
Facilitair medewerkers
Locatiedirecteur

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1972

Jaar van de verduurzaming

2012 - ...

Aantal m2 BVO

1.245 m2

Positief betrokken marktpartijen
Type maatregelen

Isoleren
Collectief inkopen
Energie opwekken
Gedrag aanpassen
Slim aanbesteden

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen