Stedelijk Gymnasium Nijmegen investeert in verlenging levensduur

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (SGN) wil de levensduur van het gebouw met 25 jaar verlengen. Na gebruikersenquêtes en functioneel, technisch en financieel onderzoek is een plan bedacht om het gebouw in 2018 met een investering van € 1,2 miljoen beter geschikt te maken voor modern onderwijs.

Het SGN bestaat uit drie vleugels. Het oudste deel dateert uit 1886 en de twee andere delen zijn ruim vijftig jaar oud. Eind jaren negentig is het complex - een voormalige ambachtsschool - geschikt gemaakt voor onderwijs aan de leerlingen van het Stedelijk Gym. Desondanks is er al vanaf de opening van de school een tekort aan pauze- en werkruimte voor de leerlingen. Ook zijn er klachten over het binnenklimaat in een aantal ruimten. Met name de temperatuur is slecht te regelen.

Het SGN heeft sinds 2012 het predikaat 'excellente school'. Het aantal leerlingen blijft ondanks leerlingenkrimp in de regio onveranderd hoog. Er is zelfs behoefte aan meer leslokalen. De schoolleiding wil het gebouw voor de komende decennia graag behouden voor het gymnasium. Daarom is op basis van uitgebreid onderzoek een plan bedacht om door middel van functionele aanpassingen en levensduurverlengende maatregelen het capaciteitsprobleem en het binnenklimaat te verbeteren. Ook een iets lager energieverbruik is mogelijk.

Financiering

De onderwijshuisvesting in Nijmegen is sinds 2008 doorgedecentraliseerd. Dat betekent dat schoolbestuur Alliantie VO economisch eigenaar is van de gebouwen. De gemeente speelt bij dit soort verbouwingen dus geen rol. Alliantie VO heeft een interne huisvestingsverordening vastgesteld, waarin geregeld wordt hoe scholen aanvragen kunnen doen voor aanpassingen aan hun gebouw en de kwaliteitscriteria die worden gehanteerd.

In de praktijk betekent dit dat scholen voor levensduurverlenging, verduurzamingsmaatregelen en verbetering van het binnenklimaat in hun gebouw bij het bestuur een vergoeding kunnen aanvragen.  Daarbij wordt uitgegaan van Total Cost of Ownership: van de scholen wordt een bijdrage gevraagd op basis van de opgebouwde reserves voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) of op basis van toekomstige verlaging van de exploitatielasten door energiebesparende maatregelen.

Het SGN heeft van Alliantie VO ruim 8 ton voor de verbouwing gekregen. De school investeert zelf € 138.000,--. De terugverdientijd van de verbouwing is 2,5 jaar.

Body Tabs
Type gebouw

Voortgezet onderwijs

Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

1886 en 1968

Aantal m2 BVO

10.700 m2

Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

1.358

Actief betrokken

Schoolbestuur
Rector
Hoofd facilitaire zaken

Jaar van de verduurzaming

2018

Type maatregelen

Aanpassing E- en W-installaties
LED-verlichting
Ventilatiesysteem
Functionele gebouwaanpassingen

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van de praktijkervaringen of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen