Duurzaam meerjaren gebouwen beheer handreiking

Handreiking: Duurzaam Meerjaren Gebouwenbeheer

Deze handreiking geeft schoolbesturen inzicht in het belang van duurzaam meerjaren gebouwenbeheer en de rol en positie daarvan in de bredere verduurzamingsopgave. Het helpt scholen de verschillende landelijke, sectorale en lokale verduurzamingsambities te vertalen naar strategisch portefeuillebeleid op bestuursniveau en uitvoeringsplannen op gebouwniveau.

Deze handreiking ondersteunt scholen het reguliere Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) te transformeren naar een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP). In deze handreiking wordt verder ook aandacht besteed aan:

  • De bredere verduurzamingsopgave voor het onderwijs

  • De rol van strategisch gebouwenbeheer in de bredere huisvestingsopgave 

  • Van portefeuilleniveau naar gebouw niveau

  • Financieren van verduurzaming

  • Actualisatie van het beleid

  • Ondersteuning in de uitvoering

  • Spieken mag! Leren van praktijkervaringen

Download hier de handreiking

Deze handreiking maakt onderdeel uit van het ondersteuningsprogramma Scholen op Koers naar 2030.


Huisvesting
Verduurzaming

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen