Afbeelding bij artikel
over scholen op koers
donderdag 16 maart 2023
Body tekst

Hulpteam Optimaal Ventileren op Scholen

Het afgelopen jaar is de ventilatie van veel schoolgebouwen verbeterd. Meer dan 1.300 scholen hebben inmiddels de hulp ingeroepen van het Hulpteam en in duizenden klaslokalen zijn al CO₂-meters geplaatst.  Is het Hulpteam al bij jou geweest? 

De ervaring leert dat er op ca. 50% van de locaties nog optimalisaties in het goed ventileren kunnen plaatsvinden door een beter gebruik van de bestaande voorzieningen. Leraren en ander personeel in de school hebben daarbij een belangrijk aandeel in het op tijd starten met ventileren. Dit door bijvoorbeeld het op tijd openen van roosters of klepramen, het bedienen van de ventilatie of het starten van aanvullend luchten. Het goed kunnen aflezen van de CO₂-meters helpt daarbij. Om scholen hierin te ondersteunen kunnen ze tot 31 mei nog de hulp van het Hulpteam Optimaal Ventileren inschakelen.

Wacht niet -> Nodig het Hulpteam uit