Afbeelding bij artikel
woensdag 20 maart 2024
Body tekst

Waar moet onderwijshuisvesting aan voldoen?

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Goede schoolgebouwen zijn nodig om goed onderwijs te geven.

In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over onderwijshuisvesting kwam echter naar voren dat een integraal beeld van de eisen aan onderwijshuisvesting ontbreekt. Hierdoor is het voor scholen en gemeenten niet altijd duidelijk waar een schoolgebouw aan moet voldoen.

Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderzoeksbureau AEF gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de landelijke wettelijke eisen aan onderwijshuisvesting en de landelijke beleidsdoelstellingen die een effect hebben op onderwijshuisvesting.

Het onderzoek laat zien dat de wetgeving vier categorieën van eisen stelt: een goed schoolgebouw is duurzaam, bruikbaar, veilig en gezond.

Bekijk hier de infographic 

Eisen aan onderwijshuisvesting Eindrapport

Het rapport gaat over onderzoek naar de landelijke wettelijke eisen aan onderwijshuisvesting en de landelijke beleidsdoelstellingen die een effect hebben op onderwijshuisvesting.

Bekijk hier het eindrapport