Afbeelding bij artikel
maandag 28 augustus 2023
Body tekst

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

RVO Nederland | Den Haag

Ben jij als school bezig met verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed? Dan kom je vanaf 18 september a.s. weer in aanmerking voor de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). 

De tweede tranche kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerste tranche. Van het budget € 190 miljoen wordt € 66,5 miljoen gereserveerd voor aanvragen onder de €500.000. Hierdoor komen meer eigenaren van maatschappelijk vastgoed in aanmerking voor de subsidie. Een andere wijziging is een verlenging van de geldigheid van het energieadvies van 36 naar 48 maanden. Hierdoor wordt het voor vastgoedeigenaren die al eerder een energieadvies lieten opstellen, toegankelijker om de subsidie aan te vragen. Kleine organisaties die subsidie aanvragen voor een integraal verduurzamingsproject worden in de nieuwe aanvraagronde gemotiveerd om direct te renoveren naar een hoog energieprestatieniveau. Als zij deze ambitie opnemen in hun projectplan, krijgen zij niet 30%, maar maximaal 35% van de projectkosten vergoed. Zo wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verduurzamingsproces versnellen.

De verduurzamingsmaatregelen waarvoor je subsidie kunt krijgen vind je in de maatregelenlijst. Hierin vind je ook aan welke voorwaarden je moet voldoen per maatregel. Bekijk hier de volledige voorwaarden en de hoogte van de subsidie. 

Maak eerst een conceptaanvraag

Dit jaar is het mogelijk om vanaf 2 weken voor de openstelling een conceptaanvraag klaar te zetten in de digitale aanvraagomgeving Mijn RVO. Op deze manier kun je beter voorbereiden op jouw aanvraag. Op de dag van openstelling, 18 september, hoef je dan alleen nog de aanvraag in te dienen. Dit is mogelijk tot de sluitingsdatum van 31 december 2024. Of tot middernacht op de dag dat het maximale subsidiebedrag wordt bereikt. 

Klik hier voor meer informatie over het aanvraagproces.