Afbeelding bij artikel
maandag 06 maart 2023
Body tekst

Handreiking voor ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan

Goede schoolgebouwen zijn cruciaal voor goed onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Steeds vaker maken zij hierover afspraken in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Naar verwachting is het vanaf 2025 voor gemeenten verplicht een IHP op te stellen. Om gemeenten en schoolbesturen hierbij te ondersteunen hebben de PO-Raad, de VO-raad en VNG de Handreiking Integraal Huisvestingsplan opgesteld.

De handreiking geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces ingestoken kan worden en welke mijlpalen daarbij ondersteunend kunnen zijn. Naast een stappenplan, beschrijft het de randvoorwaarden waar gemeenten en schoolbesturen rekening mee moeten houden. De handreiking ligt in het verlengde van de eerder verschenen handreiking ‘Naar een Duurzaam IHP’ en zijn goed naast elkaar te gebruiken. Waar de eerder opgestelde handreiking een focus heeft op de doelstellingen van de Sectorale Routekaart en het Klimaatakkoord, geeft de nieuwe handreiking handvatten om tot een gemeenschappelijke visie voor de gewenste voorzieningenstructuur te komen. Met welke scope willen partijen een IHP laten opstellen? Wat is het beoogde toekomstperspectief voor het onderwijs binnen de gemeente? De gekozen scope van het IHP maakt duidelijk welke andere beleidsterreinen meegenomen worden in het proces dat tot een IHP moet leiden. Het bepaald daarmee ook welke andere partijen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie betrokken dienen te worden.

Voor een goed gebruik van beide handreikingen kunnen gemeenten en schoolbesturen zich laten ondersteunen vanuit het Programma Scholen op Koers. Door het doorlopen van een gezamenlijk dagprogramma wordt voor betrokken partijen inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om een IHP proces te doorlopen en welke scope lokaal het beste past. Daarbij wordt direct een koppeling gemaakt naar de bredere opgave vanuit het Klimaatakkoord.

Meer informatie over onze ondersteuningsmogelijkheden 

Lees hier het volledige bericht en download de handreiking