Afbeelding bij artikel
kader primair 6 2021
dinsdag 23 maart 2021
Body tekst

In Kader Primair nummer 6 is veel aandacht voor ventilatie op scholen. Marco van Zandwijk neemt je in verschillende artikelen mee in het ventilatievraagstuk en vraagt aandacht voor de bredere opgave. Daarnaast ook praktijkvoorbeelden en interviews. 

Lees hier de complete editie van Kader Primair 

Wil je meer inzicht in het belang van duurzaam meerjaren gebouwenbeheer en de rol en positie daarvan in de bredere verduurzamingsopgave.
Download hier de Handreiking Duurzaam meerjaren gebouwenbeheer