Praktijkervaringen

Wat zijn ervaringen van collega's bij gemeenten en schoolbesturen met het besparen of opwekken van energie, het verbeteren van het binnenklimaat of hoe wordt verduurzaming meegenomen in de totale huisvestingsopgave? Hieronder vindt u hun verhaal en lichten zij de maatregelen die zij genomen hebben toe.